CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK    
  DIAGNOSTISCH ONDERZOEK    
       
C001 CONSULT TBV EEN INTAKE, NIET ZIJNDE VERWIJZING  53,50
C002 PERIODIEKE CONTROLE 26,75
C003 CONSULT NIET ZIJNDE PERIODIEKE CONTROLE, ZOALS PROBLEEMGERICHT CONSULT 26,75
C014 POCKETREGISTRATIE 42,24
C015 PARODONTIUMREGISTRATIE 84,48
       
  AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN    
       
C010  SCHRIFELIJKE MEDISCHE ANAMNESE 26,75
C012 UITGEBREID ONDERZOEK TBV OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN 126,72
       
  TOESLAGEN EN DIVERSEN    
       
C020 MONDZORG AAN HUIS 21,12
       
  MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S    
       
       
X11 BEOORDELEN KLEINE RONTGENFOTO 14,78
       
  PREVENTIEVE MONDZORG    
       
M01 PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE, PER 5 MINUTEN 15,75
M02 CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE, PER 5 MINUTEN 15,75
M03 GEBITSREINIGING, PER 5 MINUTEN 15,75
M32* EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK, PER 5 MINUTEN 21,12
M30 BEHANDELING VAN GEVOELIGE TANDHALZEN EN (PREVENTIEF)TOEDIENEN MEDICAMENT, PER ELEMENT, NIET MEER DAN 5 ELEMENTEN PER KEER 7,04
       
  VERDOVING    
       
A15 OPPERVLAKTE VERDOVING 9,15
A10 GELEIDINGS- EN/OF INFILTRATIE VERDOVING 17,60
       
  TANDVLEESBEHANDELING    
  VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN    
       
T012 ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS 204,16
T021 GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, COMPLEX €  38,02 
T022 GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, STANDAARD €  28,16
T032 EVALUATIE INITIELE BEHANDELING, OF HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS €  126,72
T033 BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA EVALUATIE OF HERBEOORDELING 77,44
T042 CONSULT PARODONTALE NAZORG 107,01
T043 UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG 142,21
T044 COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG 189,38
       
  DIVERSEN    
       
T161 BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK TBV TANDVLEESBEHANDELING 49,28
T162 BEHANDELING TANDVLEESABCES 95,04
T163  TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT 76,03
       
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER 15,00 
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E OF DAAROP VOLGENDE KEER, HET TARIEF VAN DE INGEPLANDE BEHANDELING WORDT IN REKENING GEBRACHT    
       
* EXCLUSIEF MATERIAAL- EN/OF TECHNIEKKOSTEN    
  TARIEVEN ZIJN VASTGESTELD DOOR DE NZa EN ZIJN GELDIG VAN 1 JANUARI 2024 T/M 31 DECEMBER 2024    

 

Mondhygiënist