CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK    
  DIAGNOSTISCH ONDERZOEK    
       
C001 CONSULT TBV EEN INTAKE, NIET ZIJNDE VERWIJZING  46,91
C002 PERIODIEKE CONTROLE 23,45
C003 CONSULT NIET ZIJNDE PERIODIEKE CONTROLE, ZOALS PROBLEEMGERICHT CONSULT 23,45 
C014 POCKETREGISTRATIE 37,03
C015 PARODONTIUMREGISTRATIE 74,07
       
  AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN    
       
C010  SCHRIFELIJKE MEDISCHE ANAMNESE 23,45
C012 UITGEBREID ONDERZOEK TBV OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN 111,10
       
  TOESLAGEN EN DIVERSEN    
       
C020 MONDZORG AAN HUIS 18,52
       
  MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S    
       
X10 KLEINE RONTGENFOTO €  17,28
X11 BEOORDELEN KLEINE RONTGENFOTO 112,96
       
  PREVENTIEVE MONDZORG    
       
M01 PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE, PER 5 MINUTEN 13,84
M02 CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE, PER 5 MINUTEN 13,84
M03 GEBITSREINIGING, PER 5 MINUTEN 13,84
M32* EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK, PER 5 MINUTEN 18,52
M30 BEHANDELING VAN GEVOELIGE TANDHALZEN EN (PREVENTIEF)TOEDIENEN MEDICAMENT, PER ELEMENT, NIET MEER DAN 5 ELEMENTEN PER KEER 6,17
       
  VERDOVING    
       
A15 OPPERVLAKTE VERDOVING 8,02
A10 GELEIDINGS- EN/OF INFILTRATIE VERDOVING 15,43
       
  TANDVLEESBEHANDELING    
  VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN    
       
T012 ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS 179,00
T021 GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, COMPLEX €  33,33 
T022 GRONDIG REINIGEN WORTEL PER ELEMENT, STANDAARD €  24,69 
T032 EVALUATIE INITIELE BEHANDELING, OF HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS €  111,10 
T033 BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA EVALUATIE OF HERBEOORDELING 67,90
T042 CONSULT PARODONTALE NAZORG 93,82
T043 UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG 124,68
T044 COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG 166,04
       
  DIVERSEN    
       
T161 BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK TBV TANDVLEESBEHANDELING 43,21
T162 BEHANDELING TANDVLEESABCES 83,33
T163  TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT 66,66
       
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER 15,00 
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E OF DAAROP VOLGENDE KEER, HET TARIEF VAN DE INGEPLANDE BEHANDELING WORDT IN REKENING GEBRACHT    
       
* EXCLUSIEF MATERIAAL- EN/OF TECHNIEKKOSTEN    
  TARIEVEN ZIJN VASTGESTELD DOOR DE NZa EN ZIJN GELDIG VAN 1 JANUARI 2022 T/M 31 DECEMBER 2022    

 

Mondhygiënist