CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK    
  DIAGNOSTISCH ONDERZOEK    
       
C11 PERIODIEKE CONTROLE 22,16
C13 PROBLEEMGERICHT CONSULT 22,16
       
  AANVULLEND DIAGNOSTISCH ONDERZOEK, ALGEMEEN    
       
C22 SCHRIFTELIJKE MEDISCHE ANAMNESE 22,16
C28 UITGEBREID ONDERZOEK T.B.V. OPSTELLEN EN VASTLEGGEN BEHANDELPLAN 104,95
C29 STUDIEMODELLEN T.B.V. BEHANDELPLAN 29,15
       
  PREVENTIEVE MONDZORG    
       
M01 ** PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE 13,07
M02 **  CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE 13,07
M03 ** GEBITSREINIGING 13,07
M32 EENVOUDIG BACTERIOLOGISCH- OF ENZMATISCH ONDERZOEK 17,49
       
  VERDOVING    
       
A15 OPPERVLAKTE VERDOVING 7,58
A10 GELEIDINGS-, INFILTRATIE EN/OF INTRALIGAMENTAIRE VERDOVING 14,58
       
  TANDVLEESBEHANDELINGEN    
  VERRICHTINGEN BIJ PATIENTEN MET TANDVLEESAANDOENINGEN    
       
T11 ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET POCKETSTATUS 154,51
T12 ONDERZOEK VAN HET TANDVLEES MET PARODONTIUMSTATUS 169,09
T21 GRONDIG REINIGEN WORTEL, COMPLEX 31,49
T22 GRONDIG REINIGEN  WORTEL, STANDAARD 23,32
T31 HERBEOORDELING MET POCKETSTATUS, NA INITIËLE TANDVLEESBEHANDELING 90,38
T32 HERBEOORDELING MET PARODONTIUMSTATUS, NA INITIËLE TANDVLEESBEHANDELING 104,95
T33 UITGEBREID BESPREKEN VERVOLGTRAJECT NA HERBEOORDELING 46,65
T41 BEPERKT CONSULT PARODONTALE NAZORG 61,22
T42 CONSULT PARODONTALE NAZORG 88,63
T43 UITGEBREID CONSULT PARODONTALE NAZORG 117,78
T44 COMPLEX CONSULT PARODONTALE NAZORG 156,85
T60 EVALUATIE ONDERZOEK MET POCKETSTATUS 154,41
T61 EVALUATIE ONDERZOEK MET PARODONTIUMSTATUS 169,09
       
  PARODONTOLOGIE IN OVERIGE SITUATIES    
       
T91 POCKETREGISTRATIE 34,98
T92 PARODONTIUMREGISTRATIE 69,97
T93 * BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. TANDVLEESBEHANDELING 40,82
T57 TOEPASSING LOKAAL MEDICAMENT 62,97
       
  DIVERSEN    
       
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 1E KEER 15,00
C90 NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK 2E KEER OF DAAROP VOLGENDE KEER    
  INGEPLANDE BEHANDELING WORDT BEREKEND    
       
       
* EXCLUSIEF MATERIAAL-EN/OF TECHNIEKKOSTEN    
** PRIJS PER 5 MINUTEN    
  tarieven zijn vastgesteld door de NZa Nederlandse Zorgautoriteit en zijn geldig van     
  1 januari 2020 t/m 31 december 2020    

 

Mondhygiënist